siden 1930

Græs

Er det en plæne til normal færdsel, er det Villa Classic. Til den langsomtvoksende og eksklusive græs, er det Extra Green der skal bruges. Til sandede jorde vil naturgræssen være god. Skyggeblandingen bruges som navnet antyder på skyggede steder.